Three-eyed raven by Chico Lou's Fine Tattoos studio in Athens Georgia GA. Artist - Sara Fogle

Three-eyed raven by Sara

Follow on Facebook: Chico Lou’s Fine Tattoos

Follow on Instagram: Chico Lou’s Fine Tattoos

Follow on Sara on Instagram: @saramachenart